Groene Investeringsprojecten voor landbouw en agri-business

Kamphorst Agrofondsen groeperen investeerders met kapitaal en expertise.
Landbouwgrond wordt gekocht en in gebouwen, infrastructuur en grondverbetering geïnvesteerd
Agrarïers of verwerkingsbe-drijven van landbouwproducten exploiteren het landbouwbedrijf

Kamphorst Agrofonds 3: teelt en verwerking van hennep voor industriële toepassing, project beëindigd

Bekijk project

Nieuwste berichten

  • Doorsneeprijzen landbouwgrond in Roemenië per december 2013

    Lees verder
  • Verandering toeslagrechten 2014 – 2020

    Lees verder
  • Paula & Paulus (5): Akkerbouw is topsport

    Lees verder